Samenwerking

Wij werken met een praktijkondersteuner Somatiek: Wendy Mampaey. Zij is opgeleid om mensen met chronische aandoeningen zoals astma, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten te begeleiden. De praktijk is daartoe met aanvullende diagnostische mogelijkheden uitgerust (ECG apparaat, longfunctieapparaat en 24-uursbloeddrukmeter). Ook kunt u bij haar terecht voor ondersteuning bij het stoppen met roken. Uw huisarts kan u naar haar verwijzen, maar u kunt ook zelf via de assistente een afspraak maken.

De praktijk doet mee aan ketenzorg voor Diabetes Mellitus, COPD en sinds 2016 ook CVRM.

Tevens hebben wij sinds enkele jaren een samenwerkingsverband met Indigo, een GGZ-instelling. Via hen zijn een aantal psychologen en praktijkondersteuners GGZ voor ons werkzaam vanuit de eerstelijnszorg. Zij houden praktijk in de huisartsenpraktijk van de Heer en van Gorcum, Yslandsmos 4, tel. 0180-315557.

Daarnaast is er binnen de ‘Pleisterplaats” een nauwe samenwerking met de praktijk van dokter T. Erkelens en dokter I. den Besten.