Klachten

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Een enkele keer is dat niet het geval. Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Huisartsenzorg is mensenwerk waarbij helaas soms misverstanden ontstaan en fouten worden gemaakt.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

 Praat met uw huisarts 

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Door  het klachtenformulier op deze pagina in te vullen, stelt u ons op de hoogte van uw klacht en kunnen wij u zo spoedig mogelijk uitnodigen voor een gesprek.

Is het lastig voor u om uw onvrede bij ons aan te geven of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken op www.skge.nl.

De klachtenfunctionaris is eventueel ook te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl