Klachten en geschillen (Wkkgz)

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe wet van kracht gegaan: Wkkgz.

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer patienten ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dat kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat allemaal in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wkkgz zorgt voor een goede en snelle aanpak van klachten. Patienten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen patient en zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patient een rechtszaak aanspannen. Maar de Wkggz biedt nu ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie.

Die doet uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Daarom heeft praktijk Pardijs zich aan gesloten bij SKGE:

Stichting Klachten en Geschilen Eerstelijnszorg (SKGE) beschikt over onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen bemiddelen. Ook faciliteert SKGE meerdere, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstanties in de eerstelijns gezondheidszorg.

Voor meer informatie of het indien van een klacht:

www.skge.nl