Griepvaccinatie

Dit jaar zal de landelijke griepvaccinatie campagne weer plaatsvinden.

Helaas is de levering aan de praktijk dit jaar anders en pas op 15 november zullen wij de griepvaccinaties ontvangen.

Na de herfstvakantie zullen patienten,die ieder jaar de griepvaccinatie nemen de uitnodiging ontvangen. Ook de patienten, die in 2021 60 jaar worden, zullen een uitnodiging krijgen.

De data, waarop de praktijk  de vaccinaties zal geven, zijn nog niet bekend.  Zodra wij de organisatie rond hebben, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

De uitnodiging ontvangt u, als u daarvoor in aanmerking komt via uw e- mailadres (als wij deze in ons bezit hebben) of gewoon per post.

Voor meer informatie over de griepprik verwijzen wij u graag naar www.thuisarts.nl

Omdat wij de uitnodigingen per voorkeur per e-mail versturen, willen wij u vragen om uw e-mailadres aan ons door te geven op de praktijk of via het onderstaande digitale formulier op onze website:

Doorgeven e-mail adres

Heeft u dit met de vorige griepvaccinatie gedaan, dan ontvangt u de uitnodiging sowieso dit jaar via uw e-mailadres (deze geldt dan tevens voor uw partner, mocht hij/zij normaliter ook de griepprik ontvangen).