Corona-virus (COVID-19)

Hier volgt informatie over het coronavirus.

Heeft u geen klachten en wilt u informatie over het coronavirus, kijk dan op thuisarts.nl of de website van het RIVM.

Heeft u koorts en luchtwegklachten, kom dan niet naar de praktijk maar neem dan telefonisch contact op.

Het coronavirus wordt alleen overgedragen van mens tot mens, vooral door hoesten, maar ook via de handen. U moet denken aan besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft. In dat geval komt u niet naar de praktijk, maar neemt u telefonisch contact met ons op. Meer informatie vindt u op thuisarts.nl of bij het RIVM.

Door deze pandemie zijn wij genoodzaakt de patientenstroom te scheiden. Daarom zullen we aansturen op meer telefonische afhandeling van klachten/vragen. Ook zullen wij het aantal contactmomenten tot een minimum terugbrengen: dus geen verwijsbrieven e.d. afhalen maar zoveel als mogelijk digitaal.

Daarnaast zullen wij alleen dringende/spoedeisende visites uitvoeren.

Het Ysselland ziekenhuis en het Groene Hart ziekenhuis hebben ons verzocht om niet dringend medisch onderzoek zoals rontgen- en bloedonderzoek uit te stellen tot een later tijdstip.